Voorwaarden inschrijvingen trainingen en events Trainingen en events

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken tussen Dutch Haircare en klant. Dutch Haircare biedt een compleet aanbod van trainingen en cursussen. 

2.Voor onze trainingen en events kan je je inschrijven. Bij deze inschrijving is een opdracht overeengekomen  tussen Dutch Haircare (de opdrachtnemer)  en klant (opdrachtgever) in het kader van uitleg hoe de opdrachtgever met de producten, technieken moet omgaan cq moet toepassen.Je kunt je inschrijven via mail, telefonisch of via een van onze contact personen.

3.Inschrijvingen dienen ruim van te voren binnen te zijn, je ontvangt een factuur. 

4.Het kan voorkomen dat je onverwachts  een training of event moet annuleren. Om problemen te voorkomen dienen annuleringen uitsluitend via email te worden doorgegeven (info@haircare.nl) wij zullen je annulering via email bevestigen.

4. Trainingen zijn tot 15 werkdagen (maandag tot en met vrijdag)  voor aanvang van de training / event annuleerbaar, in dat geval zullen wij geen kosten in rekening brengen. Bij annuleringen binnen 15 werkdagen (maandag tot en met vrijdag)  voordat de training/ event begint zijn wij genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen. 

5. Afwijkingen en / of aanvullingen op een bepaling in een overeenkomst en/of voorwaarden gelden enkel indien zij schriftelijk zijn overeengekomen en door Dutch Haircare zijn goedgekeurd middels email. Er gelden geen andere voorwaarden tenzij Dutch Haircare dit schriftelijk heeft aanvaard middels email.


© 2024, Dutch Haircare. All Rights Reserved